Liên hệ: 0935477999daihoacoltd@gmail.com

Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng: Tầng 2 – 342 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng  – Điện thoại: 0236. 3540 543

Đỉa chỉ Công ty : Cụm công nghiệp Mỹ An, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: 0235. 2463 615 – 2463 617

Website: www.daihoaco.com

Email: daihoacoltd@gmail.com

Contact Us

Tầng 2 - 342 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Đỉa chỉ Công ty : Cụm công nghiệp Mỹ An, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0935477999
Email: daihoacoltd@gmail.com