Công ty TNHH Đại Hòa

Địa chỉ: Cụm CN Mỹ An – Xã Đại Quang – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0935 477 999 – 0236 3540 541