0235 2463 615
daihoacoltd@gmail.com

Chính sách bảo mật

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Theo nguyên tắc tránh và tiết kiệm dữ liệu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân trên trang web của chúng tôi khi cần thiết cho mục đích mong muốn của bạn, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo quy định của pháp luật. Khi nhập dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp (ví dụ: địa chỉ email, tên, địa chỉ), việc tiết lộ dữ liệu của bạn được thực hiện trên cơ sở tự nguyện một cách rõ ràng. Theo nguyên tắc chung trang web của chúng tôi có thể được sử dụng mà không cần cung cấp dữ liệu cá nhân. 

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

Chúng tôi xử lý và lưu dữ liệu được cung cấp chỉ khi cần thiết cho mục đích hoặc sau khi hết thời gian lưu giữ tương ứng. Việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng không được thực hiện cho bất kỳ mục đích nào khác. 

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Chúng tôi xử lý và lưu dữ liệu được cung cấp chỉ khi cần thiết cho mục đích dự định và xóa chúng sau khi hoàn thành mục đích hoặc sau khi hết thời gian lưu giữ tương ứng.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, máy chủ web của chúng tôi sẽ lưu tạm thời từng quyền truy cập vào tệp nhật ký. Các dữ liệu sau được nhập và lưu cho đến khi xóa tự động:

– Địa chỉ IP ẩn danh của máy tính yêu cầu

– Ngày và giờ truy cập

– Dữ liệu nhận dạng của trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng

– Trang web, từ đó truy cập được thực hiện

– Tên nhà cung cấp truy cập internet của bạn 

Liên quan đến việc dữ liệu cá nhân (như: tên, địa chỉ, địa chỉ email) được thu thập, điều này luôn luôn được thực hiện trên cơ sở tự nguyện bất cứ khi nào có thể. Chúng tôi đề nghị bạn chú ý đến thực tế là việc truyền dữ liệu qua internet (ví dụ: khi giao tiếp bằng email) có thể liên quan đến những khoảng trống về bảo mật, chúng tôi cũng không thể loại trừ hoàn toàn việc can thiệp bất hợp pháp của bên thứ ba.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể 

hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Công ty TNHH Đại Hòa 

Cụm CN Mỹ An – Xã Đại Quang – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0935 477 999 – 0236 3540 541

Nếu bạn gửi yêu cầu của chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu liên hệ và nhập các thông tin chi tiết của bạn, chúng tôi sẽ lưu cho mục đích xử lý yêu cầu và cho các câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp những dữ liệu này mà không có sự đồng ý của bạn.

e) Xử lý các yêu cầu thông tin của bạn – Đám mây dữ liệu marketing Salesforce

Nếu bạn gửi yêu cầu của chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu liên hệ và nhập các thông tin chi tiết của bạn, chúng tôi sẽ lưu cho mục đích xử lý yêu cầu và cho các câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp những dữ liệu này mà không có sự đồng ý của bạn.

f) Chuyển tiếp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chuyển tiếp cho bên thứ ba , trừ khi bạn đã đồng ý trước với chúng tôi về điều đó. Điều khoản này không áp dụng đối với việc chuyển tiếp của các đối tác dịch vụ, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bưu phẩm hoặc nhà giao nhận vận chuyển hàng hóa, nếu việc truyền tải là cần thiết để xử lý đơn đặt hàng hoặc giao hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần nhận dữ liệu được yêu cầu cho việc phân phối hàng để sử dụng theo trách nhiệm của mình. Chúng tôi hạn chế điều này để gửi dữ liệu cần thiết cho việc phân phối.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu dữ liệu của bạn nếu điều này là bắt buộc hoặc được phép theo các quy định pháp lý hoặc trong phạm vi quan hệ hợp tác kinh doanh. Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn sau đó sẽ bị xóa, nếu điều này không vi phạm qui định về thời gian lưu trữ bắt buộc theo luật định.

g) Liên hệ về việc bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, họ sẵn sàng trả lời cho các yêu cầu, đơn từ hoặc khiếu nại thông tin:

Công ty TNHH Đại Hòa 

Cụm CN Mỹ An – Xã Đại Quang – Huyện Đại Lộc – Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0935 477 999 – 0236 3540 541